Follow Us

งานเชื่อมประกอบโลหะ

รับเชื่อมประกอบโลหะ ทุกชนิด รับเชื่อมประกอบตามแบบสั่ง มั่นใจได้ว่า งานเชื่อมประกอบโลหะที่ได้ทุกชิ้นงาน ตรงตามแบบ และคุณภาพเยี่ยมแน่นอน

 

ผลงานที่ผ่านมา

งานทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ที่นี้เรารับทำแบบแม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติก เพื่อผลิตชิ้นงานพลาสติกทุกชนิด มั่นใจได้ว่าแบบแม่พิมพ์ที่ได้ตรงตามแบบ และขึ้นรูปเป็นชิ้นงานพลาสติกคุณภาพดีแน่นนอน

นอกจากเราจะรับทำแม่พิมพ์สำหรับงานฉีดพลาสติกแล้ว เรายังรับฉีดพลาสติกขึ้นรูป ด้วยพลาสติกคุณภาพดี รับประกันชิ้นงานคุณภาพดีทุกชิ้น

 

ผลงานที่ผ่านมา

งานกลึงเหล็ก

บริษัท ต้าฟัง อินดัสเทรียล จำกัด ประกอบกิจการ โรงกลึง โดยรับกลึงชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด เช่น ทองเหลือง เหล็ก สแตนเลส ทองแดง อลูมิเนียม และพลาสติก บริการผลิตชิ้นงานตามแบบสั่งทุกชนิด

 

ผลงานที่ผ่านมา

งานกลึงทองเหลือง

บริษัท ต้าฟัง อินดัสเทรียล จำกัด ประกอบกิจการ โรงกลึง โดยรับกลึงชิ้นส่วนโลหะทุกชนิด เช่น ทองเหลือง เหล็ก สแตนเลส ทองแดง อลูมิเนียม และพลาสติก บริการผลิตชิ้นงานตามแบบสั่งทุกชนิด

 

ผลงานที่ผ่านมา

Top